Kursy poranne

Zobacz

Dlaczego nauka języka rano jest tak skuteczna?

Rano Twój umysł jest wypoczęty i łatwiej chłoniesz wiedzę. Miło jest zacząć dzień od czegoś pozytywnego. Dlaczego nie ma to być angielski lub niemiecki przy filiżance kawy lub herbaty i w dobrym towarzystwie? Na kursach porannych w szkole BELT w Szczecinie uczysz się w kameralnej grupie z ludźmi podobnymi do ciebie. Grupy są mniejsze niż na kursach popołudniowych i bardzo starannie dobrane, nie tylko pod kątem poziomu znajomości języka. Razem z Tobą w grupie są osoby w zbliżonym wieku, prowadzące podobny tryb życia i mające te sam potrzeby językowe.

Ucząc się rano lub przedpołudniem lepiej dysponujesz swoim czasem – przed innymi zajęciami, już zaliczyłeś kurs językowy i masz z głowy naukę. Daje Ci to także poczucie satysfakcji z dobrze rozpoczętego dnia i pobudza do działania. Zajęcia odbywają się w dni powszednie i rozpoczynają się o 6:00, 7:00 i 8:00, bez trudu można je pogodzić z pracą lub nauką na wyższej uczelni.

Poranne kursy ogólne angielski, niemiecki

Program porannych kursów językowych o charakterze ogólnym polega na kształceniu ogólnych umiejętności językowych, niezbędnych do sprawnego posługiwania się językiem angielskim lub niemieckim we wszystkich sytuacjach życiowych i niektórych zawodowych.

Program zakłada rozwijanie wszystkich podstawowych umiejętności językowych: mówienia, rozumienia ze słuchu, czytania i pisania. Obejmuje także rozwijanie słownictwa i naukę wymowy.

Kursy te prowadzone są na wszystkich poziomach znajomości języka i przez cały rok. Obejmują 120 godzin zajęć lekcyjnych, a zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu i trwają po 90 minut.

Poranne kursy konwersacyjne

Program kursów kładzie szczególny nacisk na swobodę komunikowania się oraz płynność mówienia i poprawność językową. Skupia się przede wszystkim na rozwijaniu umiejętności mówienia i rozumienia ze słuchu. Kursy realizowane są na wyższych poziomach zaawansowania: B1, B2, C1 i C2.

Kursy prowadzone są na wszystkich poziomach znajomości języka i przez cały rok. Obejmują one 120 godzin zajęć lekcyjnych, a zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu i trwają po 90 minut.

Poranne kursy English for Work

Program kursów obejmuje naukę praktycznych umiejętności wykorzystywanych podczas pracy w nowoczesnym biurze: prowadzenie rozmów telefonicznych, sporządzanie notatek, korzystanie z poczty elektronicznej, jak i uczestniczenie w spotkaniach i konferencjach, przyjmowanie gości w biurze i prowadzenie negocjacji.

Kursy realizowane są na wyższych poziomach zaawansowania: B1 (Intermediate), B2 (Upper-intermediate), C1 (Advanced) i C2 (Proficiency).

Kursy prowadzone są na wszystkich poziomach znajomości języka i przez cały rok. Obejmują one 120 godzin zajęć lekcyjnych, a zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu i trwają po 90 minut.

Poranne kursy egzaminacyjne FCE, CAE i CPE

Kursy te adresowane są do osób, którym zależy na rzetelnym przygotowaniu do jednego z trzech egzaminów Cambridge w zakresie General English:

  • FCE (First Certificate in English) – poziom B2 Upper-intemediate
  • CAE (Certificate in Advanced English) – poziom C1 Advanced
  • CPE (Certificate of Proficiency in English – poziom C2 Proficient

Uczestnicząc w kursie egzaminacyjnym słuchacze mogą mieć pewność, że w połączeniu z własnym wysiłkiem ich szansa na egzaminacyjny sukces jest bardzo duża.

Program kursów uwzględnia precyzyjne wymagania egzaminów i dodatkowo słuchacze mają możliwość pisania egzaminów próbnych, korzystanie z biblioteki, w której znajdują się testy egzaminacyjne.

Kursy poranne przygotowują słuchaczy do trzech edycji egzaminów: marcowej, czerwcowej i grudniowej. O przyjęciu na kurs egzaminacyjny decyduje wynik testu diagnostycznego i rozmowy.

Dlatego w przypadku braku pewności co do spełniania wymagań egzaminacyjnych, warto skorzystać z bezpłatnej porady nauczycieli, którzy ocenią umiejętności słuchacza i pomogą w dokonaniu odpowiedniego wyboru.

Kursy prowadzone są na wszystkich poziomach znajomości języka i przez cały rok. Obejmują one 120 godzin zajęć lekcyjnych, a zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu i trwają po 90 minut.

Poranne kursy Business English Certificates BEC

Często się zdarza, że potrzeba nam angielskiego w pracy by np. odpowiedzieć na faks w sprawie oferty lub odebrać telefon od kontrahenta potwierdzający warunki dostawy. Stąd warto zainteresować się kursami przygotowującymi do najnowszych egzaminów Uniwersytetu Cambridge pod nazwą Business English Certificates (BEC).

Kursy te umożliwiają osiągnięcie dwóch celów jednocześnie. Z jednej strony pozwalają opanować lub udoskonalić znajomość angielskiego używanego w praktyce zawodowej, z drugiej prowadzą do uzyskania powszechnie uznawanego na świecie świadectwa językowego.

Egzamin BEC zbliżony jest w swoim formacie do egzaminów FCE i CAE. Zakres materiału językowego obejmuje takie zagadnienia jak przyjmowanie gości w firmie, prowadzenie korespondencji handlowej, pisanie raportów i listów, udział w zebraniach, negocjacje, prezentacje, rozmowy kwalifikacyjne, rozmowy telefoniczne.

Na kursach porannych w naszych szkołach można przygotować się do następujących egzaminów Business English:

  • BEC Preliminary – poziom B1 intermediate
  • BEC Vantage – poziom B2 upper-intermediate
  • BEC Higher – poziom C1 advanced

Uczestnicząc w kursie egzaminacyjnym słuchacze mogą mieć pewność, że w połączeniu z własnym wysiłkiem ich szansa na egzaminacyjny sukces jest bardzo duża. Program kursów uwzględnia precyzyjne wymagania egzaminów. Dodatkowo słuchacze mają możliwość pisania egzaminów próbnych oraz korzystania z biblioteki, w której znajdują się testy egzaminacyjne.

Kursy poranne przygotowują słuchaczy do trzech edycji egzaminów: marcowej, czerwcowej i grudniowej. O przyjęciu na kurs egzaminacyjny decyduje wynik testu diagnostycznego i rozmowy.

Dlatego w przypadku braku pewności co do spełniania wymagań egzaminacyjnych, warto skorzystać z bezpłatnej porady nauczycieli, którzy ocenią umiejętności słuchacza i pomogą w dokonaniu odpowiedniego wyboru.

Kursy prowadzone są na wszystkich poziomach znajomości języka i przez cały rok. Obejmują one 120 godzin zajęć lekcyjnych, a zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu i trwają po 90 minut.

Na kurs w naszej szkole możesz zapisać się w każdej chwili!

Nie zwlekaj! Sprawdź naszą ofertę i jeszcze dziś zapisz się na kurs językowy w szkole BELT!

Masz pytania, szukasz informacji lub kontaktu - napisz do nas!

Share This