Kursy Medical English

Program kursów języka angielskiego Medical English zakłada opanowanie specyficznego słownictwa medycznego, zapoznaje uczących się z organizacją pracy w brytyjskich i irlandzkich szpitalach oraz uczy reagowania w typowych sytuacjach codziennych, takich jak telefonowanie w sprawach służbowych, wypełnianie dokumentacji medycznej, prowadzenie rozmów z pacjentami, członkami ich rodzin oraz personelem medycznym.

Kursy pozwolą na podniesienie umiejętności komunikacji językowej w zakresie struktur i słownictwa medycznego, a także uaktywnią posiadaną już wiedzę językową z położeniem nacisku na komunikatywny aspekt języka.

Program kursu obejmuje następujące bloki tematyczne:

  • anatomia
  • serce, układ krwionośny i jego choroby
  • narządy zmysłów i powikłania chorobowe
  • narządy płciowe i powikłania chorobowe
  • choroby nowotworowe
  • cukrzyca i grypa
  • badanie lekarskie i stawianie diagnoz
  • środki farmakologiczne.

Kurs prowadzony jest na poziomach od średnio zaawansowanego do zaawansowanego (B1-C1) w wymiarze 60  godzin dydaktycznych.

Masz pytania, szukasz informacji lub kontaktu - napisz do nas!

Share This