Kursy językowe dla dorosłych

Kursy dla osób dorosłych prowadzone są na wszystkich poziomach znajomości języka, od całkowicie początkującego do bardzo zaawansowanego. Opanowanie jednego poziomu nauki wymaga 120 godzin nauki. Na kursach tych szczególny nacisk kładzie się na swobodę komunikowania, oraz płynność mówienia i poprawność językową. Standardowo zajęcia na kursach dla dorosłych odbywają się dwa razy w tygodniu  w wymiarze 90 minut każde lub raz w tygodniu po 180 minut. Kursy języka angielskiego mogą też być realizowane w formie ON-LINE, dzięki czemu nauka odbywa się bez wychodzenia z domu.

Kursy ON-LINE

Kursy języka angielskiego, zarówno o charakterze ogólnym, konwersacyjnym czy biznesowym mogą być prowadzone w formie ON-LINE. Więcej informacji o tej formule kursów znajdziesz w zakładce poniżej.

Kursy ogólne

Program nauczania na kursach o charakterze ogólnym dla dorosłych polega na kształceniu ogólnych umiejętności językowych, niezbędnych do sprawnego posługiwania się językiem obcym we wszystkich sytuacjach życiowych i niektórych zawodowych.

Program zakłada rozwijanie wszystkich podstawowych umiejętności językowych: mówienia, rozumienia ze słuchu, czytania i pisania. Obejmuje także rozwijanie słownictwa i naukę wymowy.

Kursy prowadzone są na wszystkich poziomach znajomości języka i przez cały rok. Standardowo odbywają się w wymiarze 60 zajęć po 90 minut (120 godzin zajęć lekcyjnych) dwa razy w tygodniu, lub w wymiarze 30 zajęć po 180 minut raz w tygodniu (piątek lub sobota), w okresie październik-czerwiec.

Kursy konwersacyjne

Kursy konwersacyjne przeznaczone są dla słuchaczy, którzy osiągnęli już określony poziom zaawansowania językowego: od B1 do C1, czyli poziomy Intermediate, Upper-intermediate oraz Advanced (od ZD do Zertifikat C1 włącznie w przypadku języka niemieckiego), i które chcą rozwijać lub podtrzymać umiejętność swobodnej komunikacji w dyskusji oraz dłuższych wypowiedziach własnych (np. relacja).

Program kursu konwersacyjnego zakłada rozwijanie poszczególnych umiejętności językowych (np. wyrażanie opinii i poglądów, uczuć, życzeń, formułowanie argumentacji itp.). Program obejmuje 60 godzin lekcyjnych. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w wymiarze 90 minut.

Kursy sobotnie oraz piątkowe

Szczególnie atrakcyjną ofertą dla osób pracujących lub studiujących, które nie mają czasu na naukę w tygodniu, są kursy piątkowe lub sobotnie. Zajęcia na kursach piątkowych i sobotnich przewidziane są dla grupy wiekowej od lat 16 i odbywają się na wszystkich poziomach nauczania. Jedno piątkowe lub sobotnie spotkanie trwa 180 minut (4 godziny lekcyjne), a cały kurs 120 godzin lekcyjnych.

Zajęcia w piątki odbywają się popołudniu, w soboty przed południem.

Na kurs w naszej szkole możesz zapisać się w każdej chwili!

Nie zwlekaj! Sprawdź naszą ofertę i jeszcze dziś zapisz się na kurs językowy w szkole BELT!

Masz pytania, szukasz informacji lub kontaktu - napisz do nas!

Share This