Egzamin językowy IELTS

IELTS (The International English Language Testing System) to egzamin, który testuje znajomość języka angielskiego potrzebną do studiów i szkoleń w takich krajach jak USA, Australia, Wielka Brytania, Nowa Zelandia czy Kanada.

Posiadanie świadectwa IELTS jest zwykle koniecznym wymogiem uzyskania prawa do studiowania w tych krajach.

IELTS jest także jednym z warunków uzyskania wizy emigracyjnej do Australii, Nowej Zelandii i Kanady. IELTS (od 6,5 punktów) wymagany jest przez Brytyjskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych jako potwierdzenie kwalifikacji językowych osób starających sie o obywatelstwo brytyjskie.

Uznawalność IELTS w Polsce

  • IELTS (5.0-6.0 punktów) uznawany jest przez Ministerstwo Edukacji Narodowej jako udokumentowanie kwalifikacji językowych wymaganych od osób, które chcą zostać nauczycielami języka angielskiego w przedszkolach i klasach I-III szkół podstawowych a także nauczycielami przedmiotów prowadzonych w języku angielskim innych niż język angielski w szkołach dwujęzycznych. Oprócz ww. kwalifikacji osoba taka musi spełniać kryteria i warunki, o których mowa w rozporządzeniu.
  • IELTS (6.5 i więcej punktów) jest uznawany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej jako udokumentowanie kwalifikacji językowych wymaganych od osób, któe chcą zostać nauczycielami języka angielskiego w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach, zasadniczych szkołach zawodowych, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych, technikach, uzupełniających liceach ogólnokształcących, technikach uzupełniających, szkołach policealnych, bibliotekach pedagogicznych oraz innych placówkach edukacyjnych. Oprócz ww. kwalifikacji osoba taka musi spełniać inne kryteria i warunki, o których mowa w rozporządzeniu.
  • IELTS (powyżej 6 punktów) uznawany jest prze Urząd Słuzby Cywilnej jako potwierdzenie kwalifikacji językowych pracownków polskiej słuzby cywilnej.
  • IELTS (powyżej 6 punktów) uznawany jest przez Ministerstwo Edukacji Narodowej jako potwierdzenie kwalifikacji językowych przewodników wycieczek.
  • IELTS (powyżej 6 punktów) pozwala uzyskać zwolnienie z egzaminu doktorskiego w zakresie znajomości nowożytnego języka obcego.

IELTS spełnia najwyższe międzynarodowe standardy dla egzaminów oceniających umiejętności posługiwania się językiem obcym.

Egzamin sprawdza cztery podstawowe umiejętności: słuchanie (Listening), rozumienie tekstów pisanych (Reading), pisanie (Writing) i mówienie (Speaking).  IELTS sprawdza znajomość języka używanego nie tylko w środowisku biurowym czy akademickim, ale także w życiu codziennym.

Kursy egzaminacyjne IELTS

Osobom zainteresowanym zdaniem egzaminu IELTS szkoła BELT w Szczecinie oferuje jednosemestralny kurs przygotowawczy odbywany w wymiarze dwóch 90-minutowych zajęć w tygodniu (60 godzin).

Ponadto prowadzimy zajęcia indywidualne lub w małych grupach przygotowujące do rozmów kwalifikacyjnych na wyższe uczelnie lub dla osób ubiegających o pracę lub stypendium.

Na kurs w naszej szkole możesz zapisać się w każdej chwili!

Nie zwlekaj! Sprawdź naszą ofertę i jeszcze dziś zapisz się na kurs językowy w szkole BELT!

Masz pytania, szukasz informacji lub kontaktu - napisz do nas!

Share This