Kursy egzaminacyjne Cambridge ESOL

W szkole BELT w Szczecinie słuchacze mogą przygotować się do następujących egzaminów Cambridge ESOL General English:

  • Cambridge English KET (poziom A2)
  • Cambridge English PET (poziom B1)
  • Cambridge English First (FCE) (poziom B2)
  • Cambridge English Advanced (CAE) (poziom C1)
  • Cambridge English Proficiency (CPE) (poziom C2)

Egzaminy Cambridge stawiają precyzyjne wymagania co do poziomu znajomości języka osób pragnących je zdawać. W związku z tym o przyjęciu na kurs egzaminacyjny w naszej szkole decyduje wynik testu diagnostycznego i rozmowy. Dlatego w przypadku braku pewności co do spełniania wymagań egzaminacyjnych, warto skorzystać z bezpłatnej porady naszych nauczycieli, którzy ocenią umiejętności słuchacza i pomogą w dokonaniu odpowiedniego wyboru.

Kursy na poziomach A2 i B1 mają włączone do programu przygotowanie do egzaminów KET i PET.

W przypadku egzaminów FCE, CAE i CPE słuchacze mają do wyboru następujące kursy przygotowawcze:

  • Osoby, których zamiarem jest zdawanie egzaminu w grudniu, mogą uczestniczyć w specjalnym kursie intensywnym obejmującym 3 zajęcia tygodniowo po 90 minut każde, w łącznej liczbie 60 godzin lekcyjnych.
  • Słuchacze którzy chcą zdawać egzamin Cambridge w marcu mogą zapisać się na 80-godzinny specjalny kurs egzaminacyjny, który kończy się w marcu i przygotowuje do egzaminu w tym właśnie terminie.
  • Osoby zdające wybrany egzamin w czerwcu uczestniczą w rocznym kursie przygotowawczym, na który składa się 60 zajęć po 90 minut każde, w łącznej liczbie 120 godzin lekcyjnych.

Ponadto na życzenie słuchaczy komputerowe wersje egzaminów mogą być organizowane co kilka tygodni.

Egzaminy próbne

Słuchacze szkoły BELT przygotowujący się do egzaminu biorą udział w specjalnie dla nich organizowanym egzaminie próbnym. Udział w nim dla słuchaczy grup egzaminacyjnych jest bezpłatny i stanowi jeden z ważnych elementów egzaminacyjnych przygotowań.

Testy próbne opierają się na materiałach egzaminacyjnych z lat ubiegłych. Każdy słuchacz uczący się w grupach egzaminacyjnych i przygotowujący się do któregoś z egzaminów ma prawo uczestniczenia w bezpłatnym teście próbnym, który stanowi jeden z elementów przygotowań egzaminacyjnych.

Test próbny nie różni się niczym od właściwego egzaminu. Odbywa się on bowiem w takich samych warunkach i na takich samych zasadach.

Masz pytania, szukasz informacji lub kontaktu - napisz do nas!

Share This