Kursy niemieckiego dla personelu medycznego

Szkoła BELT w Szczecinie proponuje kursy języka niemieckiego dla personelu medycznego w 2 wariantach: dla średniego personelu personelu medycznego (pielęgniarki) i lekarzy. Program tych kursów uwzględnia specyficzne potrzeby obu grup zawodowych.

Program kursów języka niemieckiego dla lekarzy obejmuje opanowanie specyficznego słownictwa medycznego, zapoznaje uczących się z organizacją pracy w niemieckich szpitalach oraz uczy reagowania w typowych sytuacjach codziennych, takich jak telefonowanie w sprawach służbowych, wypełnianie dokumentacji medycznej, prowadzenie rozmów z pacjentami, członkami ich rodzin oraz personelem medycznym.

Kursy pozwolą na podniesienie umiejętności komunikacji językowej w zakresie struktur i słownictwa medycznego, a także uaktywnią posiadaną już wiedzę językową z położeniem nacisku na komunikatywny aspekt języka.

Program kursu obejmuje następujące bloki tematyczne:

 • anatomia
 • serce, układ krwionośny i jego choroby
 • narządy zmysłów i powikłania chorobowe
 • narządy płciowe i powikłania chorobowe
 • choroby nowotworowe
 • cukrzyca i grypa
 • badanie lekarskie i stawianie diagnoz
 • środki farmakologiczne.

Kurs prowadzony jest na poziomach od średnio zaawansowanego do zaawansowanego (B1-C1) w wymiarze 60  godzin dydaktycznych.

Pogram kursu języka niemieckiego dla pielęgniarek obejmuje opanowanie specyficznego słownictwa medycznego, zapoznaje uczących się z organizacją pracy w niemieckich szpitalach oraz uczy reagowania w typowych sytuacjach codziennych, takich jak:

 • telefonowanie w sprawach służbowych
 • wypełnianie dokumentacji medycznej
 • prowadzenie rozmów z pacjentami i członkami ich rodzin
 • komunikowanie się z personelem medycznym.

Materiał dydaktyczny dzieli się na dwanaście bloków tematycznych.

 • Blok 1 (2 godz.) obejmuje słownictwo związane z pierwszym dniem pracy. Nacisk położony został na przećwiczenie następujących sytuacji komunikacyjnych: przedstawianie się, pozdrowienia, literowanie imion i nazwisk, określania rozkładu dnia pracy i ustalanie zakresu obowiązków.
 • Blok 2 (4 godz.) umożliwia słuchaczom zapoznanie się ze strukturą organizacyjną szpitala/przychodni, z nazwami oddziałów szpitalnych, rodzajami przeprowadzanych badań oraz reprezentowanymi w szpitalu zawodami.
 • Blok 3 i 4 (4 godz.) obejmuje typowe sytuacje dnia codziennego związane ze ścieleniem łóżek, dbaniem o higienę pacjentów, roznoszenie posiłków i karmienia chorych. Słuchacze ćwiczą także sposoby dobrego nawiązania kontaktu z pacjentami i sposoby ofiarowania im pomocy.
 • Blok 5 (4 godz.) nacisk położony jest na zagadnienia związane jest z wizytą lekarską i wynikającymi z tego zaleceniami i trybem postępowania i dalszego leczenia.
 • Blok 6 (4 godz.) obejmuje słownictwo związane z dokonywaniem pomiarów (ciśnienie, temperatura, puls) oraz wypełnianiem dokumentacji medycznej obejmującej m. in. wyniki tych pomiarów.
 • Blok 7 (4 godz.) główny nacisk kładzie się sposoby przeprowadzania rozmów podczas przyjmowania pacjentów na oddział. Słuchacze dowiadują się, jak pytać o dane osobowe oraz jak wypełniać odpowiednie formularze.
 • Blok 8 (6 godz.) wiodącą tematyką jest operowanie. Przećwiczone zostaje komunikowanie się podczas przygotowywania pacjenta do operacji i odbierania go z sali operacyjnej oraz wypełnianie pooperacyjnego formularza kontrolnego.
 • Blok 9 (4 godz.) Słuchacze zapoznają się z nazwami części ciała i dolegliwości. Typowymi sytuacjami komunikacyjnymi są udzielanie pacjentowi kompleksowej informacji oraz diagnozowanie jego samopoczucia.
 • Blok 10 (2 godz.) umożliwia słuchaczom praktyczne przećwiczenie rozmów telefonicznych, zarówno wewnątrz szpitala jak też z członkami rodziny chorego. Słownictwo obejmuje ponadto miedzy innymi ustalanie terminów i podawanie wyników badań.
 • Blok 11 (2 godz.) poszerza słownictwo związane z wizytowaniem i przekazywaniem pacjentów oraz prowadzeniem dokumentacji medycznej (pielęgnacja chorych).
 • Blok 12 (4 godz.) koncentruje się na tematyce lekarstw, ich podawania i prowadzenia odpowiedniej dokumentacji. Typowymi sytuacjami dnia codziennego w tym bloku tematycznym są: objaśnianie pacjentowi sposobu podawania lekarstw oraz telefonowanie do apteki.

Kurs prowadzony jest na wszystkich poziomach zaawansowania w wymiarze 60  godzin dydaktycznych.

Masz pytania, szukasz informacji lub kontaktu - napisz do nas!

Share This