Kursy Legal English

Celem kursów języka angielskiego Legal English jest zapoznanie słuchaczy ze specyficznym słownictwem prawniczym oraz równomierne rozwijanie 4 podstawowych umiejętności; pisania, czytania, mówienia i słuchania pod kątem potrzeb zawodowych słuchaczy i w oparciu o materiały dostosowane do profilu kursu. Program kursu obejmuje następujące bloki tematyczne:

  • prawo handlowe
  • prawo cywilne
  • prawo pracy
  • prawo rodzinne
  • prawo morskie
  • prawo Unii Europejskiej
  • prawo międzynarodowe
  • prawo autorskie
  • prawo spadkowe.

Kurs adresowany jest do studentów  prawa, doradców prawnych, radców prawnych, pracowników firm doradczych i kancelarii adwokackich i prowadzony jest na poziomach od średnio zaawansowanego do zaawansowanego (B2-C1) w wymiarze 60  godzin dydaktycznych.

Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu.

Na życzenie słuchaczy program może być poszerzony o przygotowanie do egzaminu Cambridge ESOL International Legal English Certificate  (ILEC).

Masz pytania, szukasz informacji lub kontaktu - napisz do nas!

Share This