Kursy egzaminacyjne TELC i Goethe Institut

Kursy przygotowują do precyzyjnie określonych wymagań co do poziomu znajomości języka dla słuchaczy chcących przygotować się do poszczególnych certyfikatów TELC lub Instytutu Goethego.

Oprócz zagadnień czysto językowych takich jak gramatyka, nauka słownictwa, umiejętności w zakresie wypowiedzi ustnej i pisemnej oraz rozumienia ze słuchu, kursy te umożliwiają słuchaczom poznanie technik zdawania egzaminów, ich strukturę oraz zasady testowania.

Szkoły BELT-Adler oferują  kursy przygotowują do następujących egzaminów:

  • TELC A1 i Goethe Zertifikat A1
  • TELC A2 i Goethe Zertifikat A2
  • TELC i Goethe Zertificat B1
  • TELC i Goethe Zertifikat B2
  • TELC i Geothe Zertifikat C1

Więcej o egzaminach TELC oraz Goethe Institut

Wszystkie kursy obejmują  120 godzin dydaktycznych i zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu w wymiarze 90 minut lub raz w tygodniu (piątki i soboty) w wymiarze 180 minut.

Egzaminy próbne

Słuchacze szkoły BELT przygotowujący się do egzaminu biorą udział w specjalnie dla nich organizowanym egzaminie próbnym. Udział w nim dla słuchaczy grup egzaminacyjnych jest bezpłatny i stanowi jeden z ważnych elementów egzaminacyjnych przygotowań.

Testy próbne opierają się na materiałach egzaminacyjnych z lat ubiegłych. Każdy słuchacz szkoły BELT uczący się w grupach egzaminacyjnych i przygotowujący się do któregoś z egzaminów ma prawo uczestniczenia w bezpłatnym teście próbnym, który stanowi jeden z elementów przygotowań egzaminacyjnych.

Test próbny nie różni się niczym od właściwego egzaminu. Odbywa się on bowiem w takich samych warunkach i na takich samych zasadach.

kwalifikacyjnych na wyższe uczelnie lub dla osób ubiegających o pracę lub stypendium.

Na kurs w naszej szkole możesz zapisać się w każdej chwili!

Nie zwlekaj! Sprawdź naszą ofertę i jeszcze dziś zapisz się na kurs językowy w szkole BELT!

Masz pytania, szukasz informacji lub kontaktu - napisz do nas!

Share This