Egzamin TELC: The European Language Certificates Communication and Competence

TELC jest systemem egzaminów językowych stworzonych w oparciu o Common European Framework of Reference (CEFR) czyli Europejski System Opisu Kształcenia Językowego.

Certyfikaty TELC są znane i honorowane na terenie Unii Europejskiej.

Egzaminy TELC z języka niemieckiego można zdawać na następujących poziomach zaawansowania:

  • A1
  • A2
  • B1
  • B2.

Certyfikaty TELC można uzyskać także z angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, włoskiego, czeskiego, niderlandzkiego, portugalskiego, rosyjskiego i tureckiego.

Co dają Certyfikaty TELC?

Egzaminy TELC są przeprowadzane jako egzaminy wstępne, wewnętrzne lub końcowe na wielu polskich uczelniach państwowych i prywatnych. Ponadto zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2005 roku w sprawie postępowanie kwalifikacyjnego w służbie cywilnej (Dziennik Ustaw nr 266) certyfikaty językowe TELC na poziomie B2 są oficjalnie uznawane przez administrację Rzeczpospolitej Polskiej jako potwierdzenie znajomości języka.

Z jakich części składają się egzaminy TELC?

Egzaminy TELC składają się z części ustnej i pisemnej. Kto ocenia egzaminy TELC? Część pisemna  sprawdzana jest komputerowo w centralnym biurze Egzaminacyjnym we Frankfurcie nad Menem.

Część ustna oceniana jest przez licencjonowanych egzaminatorów, wśród których są między innymi nauczyciele naszych szkół.

Po zdaniu egzaminu otrzymuje się Certyfikat potwierdzający znajomość języka wraz z oceną. Certyfikaty drukowane są i przesyłane z Centralnego Biura Egzaminacyjnego we Frankfurcie nad Menem.

Kiedy można przystąpić do egzaminu?

Istnieje duża dowolność w wyborze terminu egzaminu. Centrum Egzaminacyjne wymaga co najmniej 6-tygdniowego okresu między zgłoszeniem, a zakładanym terminem egzaminu.

Gdzie odbywają się egzaminy?

Egzaminy przeprowadzane są w siedzibie szkoły BELT w Szczecinie.

Jak przygotować się do egzaminów TELC?

Nasi słuchacze powinni ukończyć kurs na właściwym poziomie A1, A2, B1/ZD, i B2/ZDPlus. W przypadku niemieckiego oferujemy B1 kurs egzaminacyjny ZD i B2 kurs egzaminacyjny ZD Plus.

Ponadto oferujemy specjalne warsztaty egzaminacyjne w wymiarze 5 godzin dydaktycznych. Osobom, które nie są słuchaczami naszych szkół, oferujemy cykl warsztatów egzaminacyjnych w wymiarze 10 godzin dydaktycznych pod warunkiem zaliczenia testu kwalifikacyjnego i rozmowy na poziomie odpowiednim dla danego egzaminu. Egzamin na poziomie A1. Liczba godzin nauki potrzebna do osiągnięcia tego poziomu około 100.

Część pisemna obejmuje proste teksty do czytania i słuchanie ze zrozumieniem, część ustna to bardzo prosta rozmowa.

Masz pytania, szukasz informacji lub kontaktu - napisz do nas!

Share This